[LIVESTREAM] Chánh niệm với quán vô thường, quán lìa tham, quán đoạn diệt và quán buông xả

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

323 | 02-09-2018

[LIVESTREAM] Chánh niệm với quán vô thường, quán lìa tham, quán đoạn diệt và quán buông xả

CHÁNH NIỆM VỚI QUÁN VÔ THƯỜNG, QUÁN LÌA THAM, QUÁN ĐOẠN DIỆT VÀ QUÁN BUÔNG XẢ

Kênh Pháp thoại ngắn của TT. Nhật Từ: https://goo.gl/jYQJbk
Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n
Fanpage: https://www.facebook.com/ThichNhatTu/
©Copyright by Đạo Phật Ngày Nay.

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.