[LIVESTREAM] Chương trình Đại Lễ VU LAN BÁO HIẾU 2017 tại Chùa Giác Ngộ ngày 09-04-2017

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

286 | 05-09-2017

[LIVESTREAM] Chương trình Đại Lễ VU LAN BÁO HIẾU 2017 tại Chùa Giác Ngộ ngày 09-04-2017

[LIVESTREAM] Chương trình Đại Lễ VU LAN BÁO HIẾU 2017 tại Chùa Giác Ngộ ngày 09-04-2017
Kênh Pháp thoại ngắn của TT. Nhật Từ: https://goo.gl/jYQJbk
Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.