[LIVESTREAM] Chuyển hóa khổ đau bằng chánh niệm - SC. TN. Tâm Tâm

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

206 | 16-07-2017

[LIVESTREAM] Chuyển hóa khổ đau bằng chánh niệm - SC. TN. Tâm Tâm

Giảng tại khoá tu Thiền 06 tại chùa Giác Ngộ.
Thời gian: Chủ nhật (16/07/2017) từ lúc 6 giờ đến 17 giờ
Địa điểm: 92, Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.