[LIVESTREAM] Đạo hạnh của người xuất gia - ĐĐ. Thích Minh Thành - 04/05/2017

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

289 | 04-05-2017

[LIVESTREAM] Đạo hạnh của người xuất gia - ĐĐ. Thích Minh Thành - 04/05/2017

Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.