[LIVESTREAM] ĐĐ. Thích Phước Nguyên - Mười Phẩm Tính Giác Ngộ Của Đức Phật - 24/09/2017

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

217 | 25-09-2017

[LIVESTREAM] ĐĐ. Thích Phước Nguyên - Mười Phẩm Tính Giác Ngộ Của Đức Phật - 24/09/2017

[LIVESTREAM] ĐĐ. Thích Phước Nguyên - Mười Phẩm Tính Giác Ngộ Của Đức Phật - 24/09/2017
Kênh Pháp thoại ngắn của TT. Nhật Từ: https://goo.gl/jYQJbk
Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.