[LIVESTREAM] ĐĐ. THÍCH QUẢNG TỊNH - Sự truyền thừa Phật giáo từ Ấn Độ đến Việt Nam

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

368 | 14-06-2017

[LIVESTREAM] ĐĐ. THÍCH QUẢNG TỊNH - Sự truyền thừa Phật giáo từ Ấn Độ đến Việt Nam

Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.