[LIVESTREAM] ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM - Chùa Giác Ngộ, ngày 04/10/2017

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

227 | 05-10-2017

[LIVESTREAM] ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM - Chùa Giác Ngộ, ngày 04/10/2017

Kênh Pháp thoại ngắn của TT. Nhật Từ: https://goo.gl/jYQJbk
Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.