[LIVESTREAM] Góc nhìn Phật giáo kỳ 8: Phật giáo Việt Nam - Tầm nhìn và phát triển

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

445 | 16-05-2017

[LIVESTREAM] Góc nhìn Phật giáo kỳ 8: Phật giáo Việt Nam - Tầm nhìn và phát triển

Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.