[LIVESTREAM] HÓA GIẢI HIỂU LẦM - ĐĐ THÍCH QUẢNG TỊNH

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

181 | 26-05-2017

[LIVESTREAM] HÓA GIẢI HIỂU LẦM - ĐĐ THÍCH QUẢNG TỊNH

Buổi vấn đáp về thiền Tứ Niệm Xứ do Sư Tăng Định giảng trong khóa tu Thiền lần 1 tại chùa Giác Ngộ, ngày 21-05-2017
Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.