[LIVESTREAM] Kinh Tứ Niệm Xứ 3: Quán tâm trên tâm - TT. Thích Nhật Từ - 25/04/2017

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

316 | 26-04-2017

[LIVESTREAM] Kinh Tứ Niệm Xứ 3: Quán tâm trên tâm - TT. Thích Nhật Từ - 25/04/2017

Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.