[LIVESTREAM] Lý tưởng người xuất gia - ĐĐ. Thích Quảng Tịnh

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

450 | 02-05-2017

[LIVESTREAM] Lý tưởng người xuất gia - ĐĐ. Thích Quảng Tịnh

Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.