[LIVESTREAM] Talk Show Góc Nhìn Phật Giáo Kỳ 10 - Quan Điểm Phật Giáo Về Người Đồng Tính

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

920 | 20-08-2017

[LIVESTREAM] Talk Show Góc Nhìn Phật Giáo Kỳ 10 - Quan Điểm Phật Giáo Về Người Đồng Tính

[LIVESTREAM] Talk Show Góc Nhìn Phật Giáo Kỳ 10 - Quan Điểm Phật Giáo Về Người Đồng Tính
Kênh Pháp thoại ngắn của TT. Nhật Từ: https://goo.gl/jYQJbk
Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.