[LIVESTREAM] THIỀN TỨ NIỆM XỨ 6: QUÁN PHÁP 3 - BẢY YẾU TỐ GIÁC NGỘ - TT.Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

244 | 16-07-2017

[LIVESTREAM] THIỀN TỨ NIỆM XỨ 6: QUÁN PHÁP 3 - BẢY YẾU TỐ GIÁC NGỘ - TT.Thích Nhật Từ

Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.