[LIVESTREAM] Thiền tứ niệm xứ - phần 2: Quán cảm xúc”

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

159 | 02-04-2017

[LIVESTREAM] Thiền tứ niệm xứ - phần 2: Quán cảm xúc”

Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.