[LIVESTREAM] Tông chỉ và lý tưởng của Đạo Phật Ngày Nay - TT. Thích Nhật Từ giảng tối 11/01/2017

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

158 | 12-01-2017

[LIVESTREAM] Tông chỉ và lý tưởng của Đạo Phật Ngày Nay - TT. Thích Nhật Từ giảng tối 11/01/2017

TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP
TT. THÍCH NHẬT TỪ giảng đề tài: TÔNG CHỈ VÀ LÝ TƯỞNG CỦA ĐẠO PHẬT NGÀY NAY
tại Chùa Giác Ngộ 11/01/2017

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.