[LIVESTREAM] Tổng kết khóa tu Xuất gia gieo duyên lần 2

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

385 | 05-05-2017

[LIVESTREAM] Tổng kết khóa tu Xuất gia gieo duyên lần 2

Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.