[LIVESTREAM] TT.THÍCH NHẬT TỪ trả lời vấn đáp An Lạc và Xuất Gia Gieo Duyên

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

447 | 30-04-2017

[LIVESTREAM] TT.THÍCH NHẬT TỪ trả lời vấn đáp An Lạc và Xuất Gia Gieo Duyên

Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.