Logic 1: Tư duy logic (26-09-2007) - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

476 | 01-07-2016

Logic 1: Tư duy logic (26-09-2007) - TT. Thích Nhật Từ

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM.

Nghe mp3 tại: http://tusachphathoc.com/phapam/logic/01_tu_duy_logic_26Sep07.mp3

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.