Logic 12: Trực quan và chân lý (17-11-2007) - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

215 | 02-07-2016

Logic 12: Trực quan và chân lý (17-11-2007) - TT. Thích Nhật Từ

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM

Nghe mp3 tại:
http://tusachphathoc.com/phapam/logic/12a_truc_quan_va_chan_ly_17Nov07.mp3 (Phần 1)
http://tusachphathoc.com/phapam/logic/12b_truc_quan_va_chan_ly_17Nov07.mp3 (Phần 2)

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.