Logic 4: Dẫn nhập nhân minh luận (06-10-2007) - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

505 | 01-07-2016

Logic 4: Dẫn nhập nhân minh luận (06-10-2007) - TT. Thích Nhật Từ

Giảng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM.

Nghe mp3 tại: http://tusachphathoc.com/phapam/logic/04_tong_quan_nhan_minh_6oct07.mp3

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.