Logic Phật Giáo-2010-Bài 04: CHỦ TRƯƠNG TRÁI VỚI CHÁNH PHÁP VÀ KHOA HỌC - TT.Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

424 | 05-08-2016

Logic Phật Giáo-2010-Bài 04: CHỦ TRƯƠNG TRÁI VỚI CHÁNH PHÁP VÀ KHOA HỌC - TT.Thích Nhật Từ

Trình bày: Thích Nhật Từ
Album: Pháp thoại tháng 01 năm 2010
Giới thiệu: Giảng tại học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM
Ngày 22/01/2010
Mời quí vị phật tử nghe Mp3 tại:
http://tusachphathoc.com/media/phap-thoai-thang-01-nam-2010/logic-phat-g...
-------------------------------------------------------------------
Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.