LOGIC PHẬT GIÁO 2010-BÀI 2: CHỦ TRƯƠNG VÀ CHÂN LÝ - TT.THÍCH NHẬT TỪ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

467 | 24-08-2016

LOGIC PHẬT GIÁO 2010-BÀI 2: CHỦ TRƯƠNG VÀ CHÂN LÝ - TT.THÍCH NHẬT TỪ

TT.Thích Nhật Từ . Giảng tại : Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM
Ngày 15/01/2010
---------------------------------------------------------------------------------------
Mời quí vị phật tử nghe Mp3 tại:
http://tusachphathoc.com/media/phap-thoai-thang-01-nam-2010/logic-phat-g...
---------------------------------------------------------------------------------------
Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.