Logic Phật học 09: Các lỗi trong dí dụ gián tiếp - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

989 | 12-02-2014

Logic Phật học 09: Các lỗi trong dí dụ gián tiếp - Thích Nhật Từ

Giảng tại chùa Vạn Hạnh (học viện Phật giáo Việt Nam tại tphcm) ngày 17/01/2014
Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/play-logic-phat-giao----2014----bai-09cac... - wWw.TuSachPhatHoc.Com

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.