Lời tỉnh thế của người xưa - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Phần 05

Thể loại: 
Video

1197 | 16-03-2013

Lời tỉnh thế của người xưa - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Phần 05

Lời tỉnh thế của người xưa - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Phần 05
Vào Đời 3 - Giảng tại Làng Vạn Hạnh Viện Chuyên Tu ngày 25-04-2009

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.