Lời tỉnh thế của người xưa - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Phần 06

Thể loại: 
Video

1077 | 16-03-2013

Lời tỉnh thế của người xưa - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Phần 06

Lời tỉnh thế của người xưa - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Phần 06
Vào Đời 3 - Giảng tại Làng Vạn Hạnh Viện Chuyên Tu ngày 25-04-2009

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.