Lời tỉnh thế của người xưa - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Phần 09

Thể loại: 
Video

1231 | 16-03-2013

Lời tỉnh thế của người xưa - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Phần 09

Lời tỉnh thế của người xưa - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Phần 09
Vào Đời 3 - Phần 5 - Giảng tại Làng Vạn Hạnh Viện Chuyên Tu ngày 27-06-2009

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.