Lời tỉnh thế của người xưa - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Phần 1/2

Thể loại: 
Video

1318 | 16-03-2013

Lời tỉnh thế của người xưa - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Phần 1/2

Lời tỉnh thế của người xưa - ĐĐ. Thích Thiện Thuận - Phần 1/2
Vào Đời 3 - Giảng tại Viện Chuyên Tu - Làng Vạn Hạnh ngày 28-02-2009

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.