Lòng Tốt Bị Bôi Bẩn (The Kindness Is Smeared) - English Sub - Thích Phước Tiến

Thể loại: 
Video

1137 | 25-05-2015

Lòng Tốt Bị Bôi Bẩn (The Kindness Is Smeared) - English Sub - Thích Phước Tiến

Bài pháp thoại Lòng tốt bị bôi bẩn, do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng. Lòng tốt là những giá trị đạo đức mà con người và xã hội rất cần. Con người cần có lòng tốt để giúp đỡ, sẻ chia với người khác trong cuộc sống… Nhưng lòng tốt nếu không đi cùng hiểu biết có thể làm hại mình, hại người, đôi khi làm hại cả hai. Lòng tốt còn có thể bị lợi dụng. Qua bài giảng Lòng tốt bị bôi bẩn, Đại Đức Thích Phước Tiến giải thích cho chúng ta hiểu rõ hơn về Lòng tốt chân thật và thế nào là Lòng tốt bị bôi bẩn.

http://phatphapungdung.com/phap-am/long-tot-bi-boi-ban-thich-phuoc-tien/...

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.