Lòng Từ Vô Ngại 7 - Thầy. Thích Pháp Hòa tại Edmonton, AB (Dec. 24, 2011)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

994 | 01-10-2012

Lòng Từ Vô Ngại 7 - Thầy. Thích Pháp Hòa tại Edmonton, AB (Dec. 24, 2011)

Lòng Từ Vô Ngại 7 - Thầy. Thích Pháp Hòa tại Edmonton, AB (Dec. 24, 2011)
Giảng tại Chùa Trúc Lâm

Tu Viện Trúc Lâm
11328 - 97 Street
Edmonton, AB, T5G 1X4
Canada
Phone (780) 471-1093
Fax (780) 471-5394
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.