Luân Hồi Và Giải Thoát - Thích Nhật Từ - Phần 1/2

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1853 | 22-11-2012

Luân Hồi Và Giải Thoát - Thích Nhật Từ - Phần 1/2

Luân Hồi Và Giải Thoát - Phần 1/2. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa An Phú, ngày 23/12/2006. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1109,Luan-hoi-va-giai-thoat-A.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.