Luân Hồi Và Giải Thoát - Thích Nhật Từ - Phần 2/2

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1542 | 22-02-2013

Luân Hồi Và Giải Thoát - Thích Nhật Từ - Phần 2/2

Luân Hồi Và Giải Thoát - Phần 2/2. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa An Phú, ngày 23/12/2006. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1108,-Luan-hoi-va-giai-thoat-B.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.