Lý Con Ngựa Hoang - Thầy.Thích Pháp Hòa (Feb. 2, 2014)

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Pháp Hòa

1522 | 09-02-2014

Lý Con Ngựa Hoang - Thầy.Thích Pháp Hòa (Feb. 2, 2014)

Thầy hát bài Lý Con Ngựa Hoang tại TV.Trúc Lâm vào ngày mùng 3 Tết Giáp Ngọ

Tu Viện Trúc Lâm
11328 - 97 Street
Edmonton, AB, T5G 1X4
Canada
Phone (780) 471-1093
Fax (780) 471-5394
Email: info@truclam.ca

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.