Lý Luận Và Sự Thật Của Việc Siêu Độ - Pháp Sư Tịnh Không

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
HT Tịnh Không

926 | 22-11-2012

Lý Luận Và Sự Thật Của Việc Siêu Độ - Pháp Sư Tịnh Không

Xem những bài pháp ngắn khác của Pháp sư Tịnh Không ( Click đây ) : http://www.youtube.com/playlist?list=PLFp-TCPxl7gv8bE-OVLgi0LEAhZieBhjE
Lý Luận Và Sự Thật Của Việc Siêu Độ - Pháp Sư Tịnh Không

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.