Lý tưởng người xuất gia - ĐĐ. Thích Quảng Tịnh

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

461 | 24-05-2017

Lý tưởng người xuất gia - ĐĐ. Thích Quảng Tịnh

Pháp thoại do ĐĐ. Thích Quảng Tịnh giảng trong khóa tu Xuất Gia Gieo Duyên lần 4 tại chùa Giác Ngộ, ngày 02-05-2017
Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.