Lý tưởng và cam kết của người thong dong - TT. Thích Nhật Từ - 26/11/2015

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

821 | 17-12-2015

Lý tưởng và cam kết của người thong dong - TT. Thích Nhật Từ - 26/11/2015

Lý tưởng và cam kết của người thong dong - TT. Thích Nhật Từ - 26/11/2015
Giảng tại chùa Giác Ngộ, 26/11/2015
Nghe và download mp3 tại đây: http://chuagiacngo.com/media/phap-thoai-thang-11-2015/ly-tuong-va-cam-ke...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.