Minh Triết Hành Hương - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1484 | 22-04-2011

Minh Triết Hành Hương - Thích Nhật Từ

Minh Triết Hành Hương. Thầy Thích Nhật Từ giảng nhân chuyến hành hương thập tự ngày mùng 2 tết Đinh Hợi năm 2007.

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.