Mong đời thứ lỗi - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1605 | 12-08-2012

Mong đời thứ lỗi - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Chia sẽ về bài hát "Mong đời thứ lỗi" (Nhạc: Duy Mạnh). Thầy Nhật Từ giảng tại trại giam Phú Sơn 4, phân trại 1, ngày 1-5-2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5406,Mong-doi-thu-loi.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.