Mông Sơn Thí Thực: Ý nghĩa cúng cô hồn và cầu siêu - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

2417 | 04-03-2013

Mông Sơn Thí Thực: Ý nghĩa cúng cô hồn và cầu siêu - Thích Nhật Từ

Mông Sơn Thí Thực: Ý nghĩa cúng cô hồn và cầu siêu - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại trường hạ chùa Hưng Phước, ngày 07/08/2011. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6553,Mong-Son-Thi-Thuc-y-nghia-cung...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.