Mười bốn điều Phật dạy 2 - TT. THÍCH NHẬT TỪ - 2008

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

374 | 05-04-2017

Mười bốn điều Phật dạy 2 - TT. THÍCH NHẬT TỪ - 2008

Pháp thoại: Mười bốn điều Phật dạy 2 (Điều 5-8: Đánh mất mình, bất hiếu, tự ti và vươn lên sau vấp ngã)
Giảng sư: TT. Thích Nhật Từ
Nơi giảng: Chùa Phú Thọ, tỉnh Bình Định
Ngày: 04/07/2008

Mời quý vị tải bài pháp thoại ở đây: http://chuagiacngo.com/phapam/14_dieu_ran_2A_4July08.mp3

Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.