Mười bốn điều Phật dạy 2B - điều 5-8: Đánh mất mình ... - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1424 | 29-05-2011

Mười bốn điều Phật dạy 2B - điều 5-8: Đánh mất mình ... - Thích Nhật Từ

Mười bốn điều Phật dạy 2B - điều 5-8: Đánh mất mình, bất hiếu, tự ty và vươn lên sau vấp ngã - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Xá Lợi, ngày 31/12/2006. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1251,Muoi-bon-dieu-Phat-day-2-dieu-...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.