Mười bốn điều Phật dạy 3 (05/07/2008) - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

342 | 28-06-2016

Mười bốn điều Phật dạy 3 (05/07/2008) - Thích Nhật Từ

Giảng tại Chùa Minh Tịnh, tỉnh Bình Định, ngày 05-07-08.

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.