Mười bốn điều Phật dạy 3 - TT. Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

423 | 24-01-2017

Mười bốn điều Phật dạy 3 - TT. Thích Nhật Từ

Pháp thoại do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Minh Tịnh, Bình Định, ngày 05-07-2008

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.