Mười bốn điều Phật dạy 3B - điều 9-12: Tuyệt vọng...- Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1353 | 28-11-2011

Mười bốn điều Phật dạy 3B - điều 9-12: Tuyệt vọng...- Thích Nhật Từ

Mười bốn điều Phật dạy 3B - điều 9-12: Tuyệt vọng, sức khỏe, tình cảm và khoan dung - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Phú Thọ, tỉnh Bình Định, ngày 04-07-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1510,Muoi-bon-dieu-Phat-day-3-A.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.