Mười bốn điều Phật dạy 4 (13-14: Kém hiểu biết và bố thí) - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1077 | 06-12-2011

Mười bốn điều Phật dạy 4 (13-14: Kém hiểu biết và bố thí) - Thích Nhật Từ

Mười bốn điều Phật dạy 4 (điều 13-14: Kém hiểu biết và bố thí). Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa An Lạc, Ventura, CA, ngày 13-7-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1248,Muoi-bon-dieu-Phat-day-4-dieu-...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.