Mười điều tâm niệm 8-10: Ân nghĩa và oan trái - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1263 | 14-04-2012

Mười điều tâm niệm 8-10: Ân nghĩa và oan trái - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com

Mười điều tâm niệm - Điều 8-10: Ân nghĩa và oan trái - Thích Nhật Từ - TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Đức Viên, ngày 24-08-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1497,Muoi-dieu-tam-niem---dieu-8-10...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.