Mười điều tâm niệm - Điều 1: Tu trong bệnh tật - phần 1/5

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1094 | 26-09-2012

Mười điều tâm niệm - Điều 1: Tu trong bệnh tật - phần 1/5

Thầy Nhật Từ giảng tại Đạo tràng Quảng Từ, San Jose, ngày 21-8-08. Nghe mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1260,dieu-1-Tu-trong-benh-tat.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.