Mười điều tâm niệm - điều 1: Tu trong bệnh tật - Thích Nhật Từ

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1819 | 13-07-2011

Mười điều tâm niệm - điều 1: Tu trong bệnh tật - Thích Nhật Từ

Mười điều tâm niệm - điều 1: Tu trong bệnh tật - Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Đạo tràng Quảng Từ, San Jose, ngày 21-8-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1743,Muoi-dieu-tam-niem---dieu-1-Tu...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.