Mười điều tâm niệm - Điều 2: Tu trong hoạn nạn - phần 2/4

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1049 | 12-09-2010

Mười điều tâm niệm - Điều 2: Tu trong hoạn nạn - phần 2/4

Thầy Nhật Từ giảng tại Đạo tràng Quảng Từ, San Jose, ngày 21-8-08. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,1259,dieu-2-Tu-trong-hoan-nan.tsph

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.