Mười điều Tâm Niệm - Điều 4 - Xây dựng Đạo hạnh phần2/4

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1015 | 13-09-2010

Mười điều Tâm Niệm - Điều 4 - Xây dựng Đạo hạnh phần2/4

Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Đạo tràng Từ Bi Nguyện, San Jose, ngày 23-8-08. Nghe mp3 tại đây:
http://tusachphathoc.com/media/#Play,1748,Muoi-dieu-tam-niem---dieu-4-xa...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.