Mười điều Tâm niệm - Điều: 5 - 7. Thái độ lập nghiệp phần 1/7

Thể loại: 
Video
Tác giả: 
Thích Nhật Từ

1103 | 13-09-2010

Mười điều Tâm niệm - Điều: 5 - 7. Thái độ lập nghiệp phần 1/7

Thầy Thich Nhật Từ giảng tại Chùa Đức Viên, San Jose, ngày 23-08-08. Nghe mp3 tại đây:
http://tusachphathoc.com/media/#Play,1749,Muoi-dieu-tam-niem---dieu-5-7-...

Cùng tác giả

Bạn cần đăng nhập để tạo playlist.